top of page
Screenshot 2021-10-24 at 22.43.15.png

Na zeven jaar onderzoek is op donderdag 25 november
bij De Bezige Bij verschenen:

Screenshot 2021-11-21 at 22.27.37.png

Een onthutsende, indringende en vernieuwende dekolonisatiegeschiedenis

 

De onafhankelijkheid van Indonesië is onomkeerbaar, de Republiek Indonesië is een feit. In 1946 bezet Nederland Bali en daar wordt de deelstaat Oost-Indonesië opgericht. Deze staat moet een toonbeeld

worden van democratie, maar het gezag dwingt de loyaliteit van de bevolking meteen al meedogenloos af.

De strijd om Bali is een geschiedenis van de ongekend hevige guerrillastrijd die vlak na de Tweede Wereldoorlog op het eiland ontvlamde. Een ontluisterend verhaal over onderdrukking, verzet, vriendschap en verraad dat onlosmakelijk is verbonden met het imperiale verleden, maar ook met de kern van de Nederlandse dekolonisatiepolitiek.

Aan de hand van ruim 120 interviews op Bali en in Nederland, uitvoerig archiefonderzoek,

brieven en memoires, dringt Anne-Lot Hoek door tot in de haarvaten van het koloniale systeem.

Ze brengt een gelaagd en vernieuwend beeld van een wrede onafhankelijkheidsstrijd.

***

'Misschien wel het belangrijkste geschiedenisboek van dit jaar'

NRC Handelsblad (Beste boeken van 2021)

‘Anne-Lot Hoek is een van die zeldzame historici die diepgravend onderzoek 
en oral history weet te combineren met grote leesbaarheid. 
Wat een prestatie, deze studie over Bali! Wat een zwier!’ 
David Van Reybrouck (Congo, Revolusi)

‘Een prachtig nieuw onderzoek naar de strijd van de lokale bevolking op Bali tegen de koloniale politiek van Nederland. Een belangrijke bijdrage aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over de koloniale politiek in Indonesië' 

Jury Libris Geschiedenis Prijs 2022

‘Dit boek is de neerslag van een indrukwekkend en zeer belangrijk onderzoek en is bovendien ook nog eens geweldig goed geschreven' 

Reggy Baay (Daar werd wat gruwelijks verricht, Het kind met de Japanse ogen)

‘De eervolle vermelding is voor een heel bijzonder boek van Anne-Lot Hoek, De strijd om Bali. We hadden heel veel boeken over Nederlands-Indie, maar dit sprong er wat ons betreft toch uit. Het is een indrukwekkend onderzoek dat een schokkend beeld schetst van de koloniale strijd op het eiland Bali. Bewonderenswaardig en confronterend hoe Anne-Lot Hoek dat blootlegt'

Jury M.J. Brusseprijs 2022

'Geweldig onderzoek van Anne-Lot Hoek naar systematisch overheidsgeweld op Bali' 

Roxane van Iperen ('t Hooge Nest)

'Het ontbreekt Anne-Lot Hoek niet aan talent.

Zij blijkt een doortastend onderzoeker, schrijft meeslepend...

...zij geeft een genuanceerd beeld van een trieste periode op Bali'

Herman Keppy (Indies Tijdschrift)

‘Haar boek is niet alleen onthutsend, maar ook spannend en prikkelend. Saai wordt het nooit. Dat is mede te danken aan de vele mysterieuze, kleurrijke, hartverwarmende of juist weerzinwekkende mensen die de revue passeren...Grondig en vernieuwend onderzoek. Dwars, onbevangen en onverschrokken. Goed geschreven’ 

Willem Bouwman (Nederlands Dagblad

Brengt het na de onderzoeken van Van Rij en Stam (1949-1954), Van Doorn en Hendrickx (1948-1950, 1970),

Groen (1991), Limpach (2016), Hoek (2021), Harinck (2022) en anderen iets nieuws?

De Groene Amsterdammer (Een kwetsbaar project)

‘De film De Oost bereikte het grote publiek, net als boeken van bijvoorbeeld Alfred Birney, 

David Van Reybrouck en het vorige week verschenen De strijd om Bali van historica Anne-Lot Hoek'

Reza Kartosen-Wong (Het Parool)

‘Zo gedegen dat Anne-Lot Hoek meteen in het rijtje Remy Limpach, Piet Hagen,

Martin Bossenbroek, David van Reybrouck kan worden geplaatst.'

Peter van Riel (Pelita Nieuws)

‘Kan een witte Nederlandse persoon waarachtig schrijven over de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog?

In de Groene Amsterdammer van 17 April 2019 bekritiseerde historicus en journalist Anne-Lot Hoek de programmaleiding van het onderzoeksproject van KITLV, NIOD en NIMH, die het publieksboek over dit onderwerp wilde laten schrijven door Gert Oostindie. Volgens Hoek moest er een Indonesier als coauteur worden aangezocht, omwille van de meerstemmigheid. Met haar eigen proefschrift levert zij echter het bewijs dat zelfs een hoogblonde Hollandse prima in staat is kritisch naar het koloniale verleden te kijken.

De strijd om Bali is zelfs een heel goed boek.'

Bas Kromhout (Historisch Nieuwsblad)

'Dit boek bevat veel nieuwe inzichten en is enorm sterk geschreven.

Anne-Lot is de eerste historica die zoveel personen ter plekke interviewde en jarenlang archiefonderzoek deed.

Ons beeld over deze periode zal nooit meer hetzelfde zijn' 

Van der Meer (Libris)

'En dit zijn slechts twee van de 120 getuigenissen uit het alom geprezen en zeer leesbare De strijd om Bali van Anne-Lot Hoek. In 2013 beloofde zij veteraan Charles Destree (1926-2019) om het verhaal achter foto's van dode Balinezen in zijn fotoalbum tot op de bodem uit te zoeken. Ze deed het en daar mogen we haar allemaal dankbaar voor zijn' 

Marjolein van Asdonck (Moesson - Het Indisch Maandblad)

'Dit was onontkoombaar: Anne-Lot Hoek met De strijd om Bali. Jongens, dit is een verschrikkelijk goed boek om twee redenen: het is heel goed onderzocht, ze heeft tal van archieven gezien. Ze heeft vervolgens ditmaal vooral eens van Indonesische zijde veteranen gesproken. Ten derde, het is heel erg goed opgeschreven' 

Wim Berkelaar

- NPO1 / VPRO / OVT -

*** WINNAAR BESTE GESCHIEDENISBOEK VAN DE MAAND *** 

DECEMBER 2021

‘Hoek vertelt ook een groter verhaal over de dekolonisatie van heel Nederlands-Indie

en wist veel informatie aan de vergetelheid te ontrukken.

Daarmee voegt ze werkelijk iets toe aan onze kennis over een recent verleden.

Een indrukwekkend boek'

Jeroen van der Kris - NRC 

 

Gebonden | 544 pag. | €39,99 | ISBN: 978 94 031 5231 8 | Omslagontwerp: Studio Jan de Boer |

Auteursfoto: Keke Keukelaar | Ook verkrijgbaar als ebook

Mede mogelijk gemaakt door:

LOGO BJP.jpg
SDEM.png
LOGO KITLV.jpg
LOGO NIAS.jpg
FBJP.jpg
Screenshot 2021-09-25 at 23.14.05.png
Rijks gebouw.JPG

Revolusi! Indonesie Onafhankelijk
(Rijksmuseum, Februari 2022)

Met bijdragen van Harm Stevens, Amir Sidharta, Bonnie Triyana, Marion Anker, Remco Raben, Yudhi Soerjoatmodjo, Aminudin TH Siregar en Anne-Lot Hoek

Anne-Lot bracht bij de tentoonstelling het shirt in van de 
geëxecuteerde Balinese strijder Rai Pudak, wiens zoon ze interviewde voor De strijd om Bali.

Screenshot 2022-02-12 at 17.36.07.png
Screenshot 2022-02-12 at 17.36.23.png
Screenshot 2021-09-25 at 23.14.56.png
Screenshot 2022-02-12 at 15.01.25.png
Nulpunt 1945.JPG

NULPUNT 1945

De Lage Landen een mensenleven later

Ons Erfdeel Vzw, April 2020

1945 was een nulpunt van de wereld waarin we nu leven. Maar veel van wat na het einde van de Tweede Wereldoorlog in de steigers werd gezet, ligt nu, een mensenleven later, onder vuur. Waar staan de Lage Landen, 75 jaar na WOII, en welke richting gaan ze uit? In het nieuwe boek Nulpunt 1945 schetsen Vlaamse en Nederlandse pennen de wereld van de Lage Landen.

Met teksten van Nico Wouters, Helen Grevers, Antoon Vrints, Bea Cantillon, Casper Thomas, Ewald Pironet, Cees Banning, Mathieu Zana Etambala, Anne-Lot Hoek, Tomas Vanheste, Jasper Praet, Ellen Vanderschueren, Hendrik Vos, Mathieu Segers, Tom Sauer, Juurd Eijsvoogel, Eva Brems, Axel Buyse, Dirk Leyman, Jacqueline Bel en tekeningen van Trui Chielens.

Menen, België: Ons Erfdeel Vzw, 2020 | ISBN 9789079705313

Screenshot 2021-11-04 at 18.52.44.png

Multatuli Jaarboek 2020
Jubileumnummer '200 jaar Multatuli'

Uitgeverij Verloren, 2020

Ter gelegenheid van het tweehonderdste geboortejaar van Eduard Douwes Dekker heeft Jaarboek Multatuli een bijzondere invulling gekregen met bijdragen van verschillende Nederlanders over de manier waarop zij in hun werk of leven geïnspireerd worden door Multatuli. Schrijvers, leraren, wetenschappers, directeuren: mensen met uiteenlopende beroepen konden uiteraard gemakkelijk iets van hun gading vinden in Multatuli’s werk. Het is een bonte verzameling teksten geworden – een pak van Sjaalman – waarin veel van Multatuli’s onderwerpen terugkomen: Indonesië, taalgebruik, godsdienst, opvoeding, feminisme, politiek en meer. Multatuli komt naar voren als onafhankelijk denker, als voorbeeldfiguur en natuurlijk als goede schrijver.

Met bijdragen van onder andere:

Reggy Baay, Thom Hoffman, Anne-Lot Hoek, Maarten het Hart, Marianne Thieme, Melle van den Berg, Paul Teule, Arjen Fontuin,

Guus Kuijer, Yra van Dijk en Tijs Kleinpaste.

Hilversum: Uitgeverij Verloren, 2020 | ISBN 9789087049003

Bridging Humanities.JPG

The first scientific publication via a multi-layered website project

‘Dissenting Voices:

Challenging the Colonial System’

Brill, May 2018

This project discusses critical voices that have challenged the dominant colonial narrative in the context of the Dutch East Indies/Indonesia. The project combines journalistic and academic writing with musical performance and film making to amplify these voices and to analyse why they have long been ignored in the public and academic debate.

By Anne-Lot Hoek (Research Journalist), and Maartje Janse (Historian) with contributions from Ernst Jansz (Musician & Writer) and Sjoerd Sijsma (Film Maker & Photographer)

Bijdragen Anne-Lot Hoek:

Dissenting Sutan.JPG
Dissenting Rachmad.JPG
Dissenting Siebe Lijftocht.JPG
Exploring Dutch Empire.JPG

Exploring the Dutch Empire
Agents, Networks and Institutions
1600-2000

Bloomsbury, May 2015

This volume surveys the Dutch participation in, and contribution to, the process of globalization. At the same time, it reassesses the various ways Dutchmen fashioned themselves following the encounter and in the light of increasing dialogue with other societies across the world. As such, Exploring the Dutch Empire offers a new insight into the macro and micro worlds of the global Dutchman in Asia, Africa and the Americas.

Edited by Catia Antunes and Jos Gommans. Various articles by various authors

Bijdrage Robert Ross & Anne-Lot Hoek: 

Nodal Ndola

 

Londen, UK: Bloomsbury Publishing, 2015 | ISBN 9781474236416

Idealism and Realism.JPG

From Idealism to Realism:
a social history of the Dutch in Zambia 1965-2013

African Studies Center, Leiden 2014

After almost fifty years of Dutch-Zambian relationships, the Royal Netherlands Embassy in Lusaka closed its doors in 2013. Earlier, the development cooperation with this African country was ended. A lively Dutch community of entrepreneurs and (former) development workers stay behind.

 

How do they and also Zambians look back on the Dutch involvement? Did the Dutch presence mean anything substantial from the perspectives of those involved? And what does this legacy hold for future connections? The personal perspective of people working in or with the development process that is used in this publication gives a unique insight in the history of Dutch presence in Zambia.

Door: Anne-Lot Hoek

Bricksnew.JPG

Bricks, Mortar and Capacity Building

A Socio-Cultural History of Snv Netherlands Development Organisation

Brill, Augustus 2010

The history of development cooperation has attracted very little research to date. This volume offers an innovative interpretation by considering the history of SNV Netherlands Development Organisation, which has been in existence for over forty years now. Through SNV's history, an analysis emerges of the role of the Netherlands in development cooperation and the attitudes of Dutch society towards it over the last fifty years as well as the changing ideas, practices and policies in development work more generally. The views and expectations of (former) SNV staff and those of local participants who were ultimately to benefit from the development activities were the focus of this historical research. This has resulted in a socio-cultural history 'from below' rather than a dry description of the organisation's administrative changes and formal bureaucratic structures.

Inge de Bruin, in cooperation with Anne-Lot Hoek

bottom of page